GWARANCJA JAKOŚCI

Chcąc potwierdzić wiarygodność pochodzenia wytwarzanych w ramach naszej grupy owoców oraz ze względu na troskę o zdrowie konsumentów i o stan środowiska naturalnego, zdecydowaliśmy się na wdrożenie następujących systemów:

- GLOBALGAP

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Jednym z głównych celów standardu produkcji roślinnej jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to zapewnić bezpieczeństwo żywności na rynku, ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także wpływać na dłuższe użytkowanie terenów rolniczych.

- IP

IP czyli Integrowana Produkcja to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców i warzyw, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych.  Omawiany system umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi.  Podstawą systemu IP są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

 

- HCCP

 

oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności. HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. System HACCP wymagany jest w całym łańcuchu żywnościowym za wyjątkiem produkcji pierwotnej.

Dlaczego warto Nas wybrać?

 • 1 POSIADAMY DOŚWIADCZENIE

  niezbędne w naszej branży, dzięki któremu bez problemu potrafimy korzystać z dostępnych nam mechanizmów rynkowych wpływających na naszą działalność. 

 • 2 Zrzeszamy w naszej grupie najlepszych producentów owoców w rejonie

  przez co możemy zaoferować naszym nabywcom różnorodną, dobrą jakościowo i atrakcyjną cenowo ofertę. 

 • 3 Zapewniamy naszym klientom ciągłość dostaw przez cały rok

  gdyż posiadamy świetnie przygotowane zaplecze przechowalniczo-logistyczne. 

 • 4 Chcemy być jeszcze lepsi i wiarygodniejsi w tym co robimy i co oferujemy,

  w związku z czym wdrażamy system GLOBALGAP, IP i HCCP w gospodarstwach naszych członków.